Werkfit maken

DE BASIS VOOR JE TERUGKEER naar WERK

Het ‘Werkfit’ traject is de voorbereiding op je terugkeer naar werk en wordt ingezet als er nog een afstand is tot de arbeidsmarkt. Deze dienst richt zich op jou zodanig begeleiden dat je weer genoeg ruimte ervaart en zelfvertrouwen krijgt om aan het werk te gaan. Het doel van de begeleiding is om je een realistisch beeld van jezelf als persoon en je mogelijkheden op de arbeidsmarkt te geven.
Dit traject bestaat veelal uit twee hoofdactiviteiten:​

Verbeteren van je persoonlijke effectiviteit

Bij het verbeteren van de persoonlijke effectiviteit staat het vergroten van je fysieke en psychische weerbaarheid centraal. Dit kan zijn door het vergroten van het welbevinden, het vermijden van valkuilen en/of het verminderen van belemmerende patronen (gedachten, gevoelens en gedragingen). Ook het verkrijgen van een realistische kijk op de eigen persoonlijkheid, capaciteiten en vaardigheden dragen bij aan dit doel. Dit zorgt er in veel gevallen voor dat je beter functioneert, meer zelfvertrouwen krijgt en nieuwe perspectieven ervaart.

De re-integratieactiviteiten en thema’s die aan bod kunnen komen zijn:

 

 • Zelfinzicht vergroten: kennis van je persoon, waarden, talenten en drijfveren
 • Inzicht krijgen in belemmerende patronen (gedachten, gevoelens en gedragingen)
 • Activiteiten ondernemen die het welbevinden vergroten
 • Creëren van een betere emotionele balans
 • Omgaan met stress en oplossen van stressvolle situaties
 • Piekeren en denkfouten verminderen
 • Vergroten van het assertieve vermogen
 • Toekomstbeeld bepalen: waar sta je voor en welke doelen wil je bereiken?
 • Leren om de bij jou passende keuzes te maken en je doelen na te streven

Oriëntatie op de arbeidsmarkt

Bij het in beeld brengen van de arbeidsmarktpositie word je als cliënt ondersteund bij het krijgen van meer zicht op de mogelijkheden op de arbeidsmarkt. We gaan op zoek naar mogelijke werkrichtingen die aansluiten bij jou als persoon, jouw wensen en jouw ervaring. Bij deze zoektocht is er ook oog voor de aandachtspunten die je hebt.

De re-integratieactiviteiten en thema’s die aan bod kunnen komen:

 • afname beroepskeuzevragenlijst
 • verkennen van sectoren en beroepsrichtingen
 • nagaan welke functies en beroepen aansluiten bij je persoon en situatie
 • vergroten van je kennis van de (regionale) arbeidsmarkt
 • nagaan wat een passende dienstbetrekking zou zijn
 • bepalen of het zelfstandige ondernemerschap een haalbare optie is
 • opstellen van een aansprekend curriculum vitae
 • leren kennen van de verschillende vacaturebronnen

Het resultaat van een traject ‘Werkfit maken’ dient te zijn dat je klaar bent om weer aan het werk te gaan en dat je een idee hebt in welke richting je dit werk kunt zoeken. Een ‘Naar werk’ traject kan nu volgen als je nog aanvullend begeleid wil worden op weg naar je nieuwe baan.

De maximale duur van de begeleiding is in het geval van een Arbeidsongeschiktheidsuitkering 18 maanden en bij een Ziektewetuitkering 12 maanden. We spreken veelal 1 maal per 2 weken af.

Meer informatie 

Ontvang je een ZW of Arbeidsongeschiktheidsuitkering van het UWV? Kun je wel een steuntje in de rug gebruiken? Neem dan vrijblijvend contact op!