Vergoedingen

SUBSIDIES en VERGOEDINGS
MOGELIJKHEDEN

Mijn werkterrein is breed en ook het aantal certificeringen en registraties waarover ik beschik is uitgebreid. Er zijn om die reden tal van mogelijkheden om een traject bij mij voor vergoeding in aanmerking te laten komen. Hieronder vind je een overzicht van de vergoedingsmogelijkheden voor achtereenvolgens: (loopbaan)coaching, outplacement, re-integratie, therapie en training. Omdat regelingen veranderen, kunnen aan de informatie op deze pagina geen rechten worden ontleend. Informeer daarom goed of de beschreven regelingen ook daadwerkelijk op jou van toepassing zijn voordat je een traject start.

LOOPBAANCOACHING

Coaching wordt doorgaans niet vergoed via de zorgverzekering. Als loopbaancoach ben ik, naast eerder genoemde beroepsverenigingen, lid van het CMI (Register van loopbaanadviseurs lid 695) en het NOLOC (de Nederlandse Vereniging van Loopbaancoaches lid 4065). Werkgevers zijn veelal wel bereid om de kosten van coaching te vergoeden. Werkgevers hebben er immers veel belang bij dat hun werknemers met voldoening inzetbaar zijn en blijven. Er zijn diverse vergoedingsmogelijkheden. Informeer bij personeelszaken, arbodienst of de bedrijfsarts naar de opties. De onderstaande mogelijkheden kunnen op jouw persoon en situatie van toepassing zijn en zijn daarmee het verkennen waard:

MOGELIJKHEDEN VANUIT JE CAO

Een CAO is in veel gevallen een flink boekwerk, maar het opgeven van zoektermen brengt je al snel naar eventuele vergoedingsmogelijkheden. De hoogte van het individuele ontwikkelingsbudget hangt in veel gevallen af van de duur en omvang van je dienstverband.

VERGOEDING DOOR DE WERKGEVER

Op basis van de CAO Zie Werkgevers zijn werkgevers vaak bereid om coachingstrajecten te vergoeden. Redenen hiervoor zijn: goed werkgeverschap, verhoging arbeidsproductiviteit, verzuimpreventie, dreigende arbeidsongeschiktheid en snelle re-integratie na ziekte. Als je probleem gedeeltelijk werkgerelateerd is, informeer dan bij je werkgever naar de mogelijkheden. Ik heb een informatiesheet voor werkgevers over coaching en outplacement. Je kunt dit bij mij opvragen en bespreken met je werkgever.

VERGOEDING DOOR DE BELASTINGDIENST

Kosten voor coaching, loopbaanbegeleiding en training zijn vaak, inclusief BTW, aftrekbaar van je belasting als “scholingskosten”. Als particulier kun je de kosten (incl. BTW) als scholingskosten aftrekken, mits het doel het verkrijgen van een (nieuwe) baan is of het op peil houden van of verbeteren van kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor het behouden van inkomen uit arbeid. Er moet voor de aftrekbaarheid dus altijd een verband bestaan met inkomstenverwerving.  Lees meer over de fiscale voordelen op de website van de Belastingdienst of neem contact op met de BelastingTelefoon: 0800 – 0543.

A+O FONDS EN O&O FONDS (OPLEIDINGS- EN ONTWIKKELFONDS)

Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen dragen financieel bij aan de scholing van werknemers in hun branche. Werkgevers en werknemers kunnen een beroep doen op de middelen die de O&O-fondsen beheren. Kijk daarom of jouw werkgever of branche aangesloten is bij een opleidings- en ontwikkelfonds om te zien of een vergoeding voor persoonlijke ontwikkeling gericht op je loopbaan mogelijk is.

WERKZAAM BIJ DE OVERHEID?

Voor ambtenaren kan er een loopbaanbudget van bijvoorbeeld €1500,- beschikbaar zijn vanuit het A+O fonds Rijk dat je voor een loopbaanadvies bij mij als register loopbaancoach kunt inzetten.

OUTPLACEMENT | TRANSITIEBUDGET

In het kader van re-integratie en outplacement zijn werkgevers veelal verplicht om te zorgen voor een goede begeleiding van Werk naar Werk. Bij een ontslag krijg je in dat geval een financiële vergoeding. Dit heet de transitievergoeding. Voorwaarde is dat je 2 jaar of langer in dienst bent geweest. Dit geldt voor zowel vaste als tijdelijke werknemers. Je kunt de transitievergoeding bijvoorbeeld gebruiken voor loopbaancoaching/scholing om de overstap naar een andere baan makkelijker te maken.

PERSOONLIJKE BEGELEIDING | THERAPIE

Ik sta ondanks mijn Universitaire studie Psychologie niet geregistreerd in het Register Beroepen in de Individuele Gezondsheidszorg (BIG-register). Dit omdat ik mij wil concentreren op mijn klanten en werkzaamheden en niet overgeleverd wil zijn aan instellingen of zorgverzekeraars met bijbehorende (tijds)eisen. Dit maakt wel dat mijn dienstverlening niet voor vergoeding vanuit de zorgverzekering in aanmerking komt (psychologische zorg GGZ).

RE-INTEGRATIE: VERGOEDING DOOR UWV OF GEMEENTE

Ontvang jij een Ziektewetuitkering of een Arbeidsongeschiktheidsuitkering van het UWV (WGA-, WIA-, WAO-, Wajong- of WAZ-uitkering)? Dan bestaat er de mogelijkheid dat ik je ga begeleiden bij het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt of het vinden van een nieuwe baan. Meer informatie hierover kun je vinden op de website van het UWV.

Ga bij je arbeidsdeskundige of re-integratiecoach van het UWV of de gemeente na of je in aanmerking komt voor een traject ‘WERKFIT MAKEN’ , ‘NAAR WERK’ of MODULAIR’.

TRAININGEN

Particulieren kunnen proberen om de kosten van een training bij hun werkgever in te dienen. Voor bedrijven en organisaties zijn de kosten van trainingen aftrekbaar van de belasting of kunnen zelfs in aanmerking komen voor volledige dan wel gedeeltelijke subsidie. Ik werk samen met een organisatie die u (veelal kosteloos) begeleidt.

KOSTELOOS/ SPECIAAL TARIEF

Heb je een beperkt inkomen of ben je afhankelijk van een uitkering waarbij vergoeding door het UWV of de gemeente niet van toepassing is? Na overleg kun je in aanmerking komen voor een bijzonder (laag) tarief of kosteloze begeleiding als onderdeel van ‘Social Return’.

NB. Aan de informatie hierboven kunnen geen rechten worden ontleend. Informeer, afhankelijk van je situatie en het traject, bij je belastingadviseur, de belastingdienst, je werkgever of zorgverzekering over de vergoedingsmogelijkheden.

Meer informatie 

Als je wilt weten of Octopas coaching & training in jouw specifieke situatie iets kan betekenen, neem dan vrijblijvend contact op voor een verdere kennismaking.