Modulaire dienstverlening

De draad weer oppakken

Weet je niet goed waar je moet beginnen als het gaat om de eerste stappen die je kunt zetten om weer (sociaal) actiever te worden, maar heb je wel deze wens? Dan is de modulaire dienstverlening van Octopas coaching & training geschikt voor jou. Vanuit de modulaire dienstverlening zal er eerst gewerkt worden aan een stabielere basis, waaruit je vervolgens weer activiteiten buitenshuis gaat ondernemen.
De begeleiding richt zich op het aanpakken van klachten en vraagstukken die je hebt rondom je mentale en/of lichamelijke gezondheid, relaties en/of sociale interacties. Ook kunnen we je begeleiden bij je maatschappelijke deelname en het oppakken van activiteiten. Door het traject krijg je ook meer zicht op wie je bent, wat je kunt en wat je wilt. Op basis van je nieuwe inzichten en ervaringen krijg je weer grip op je leven en zie je weer mogelijkheden voor de toekomst.
Voordat we de begeleiding starten, zullen we eerst jouw situatie, vraagstukken, wensen en aandachtspunten in beeld brengen. Voor klanten waar de basis nog gelegd moet worden is de begeleiding die hoort bij ‘Participatie Interventie’ passend. Ben je al een stukje verder, dan kan het uitbreiden van je activiteiten buiten de bekende sociale omgeving een mooie volgende stap zijn. In dat geval kan voor jou de dienstverlening: ‘Bevorderen maatschappelijke deelname’ het meest passend zijn. Hieronder lees je meer over deze twee modules die het psychosociaal functioneren verbeteren.

Participatie interventie

Als gevolg van impactvolle situaties en/of mentale klachten kan je de grip op het leven verliezen. Hierdoor ben je mogelijk al langere tijd niet meer werkzaam of heb je nog niet eerder gewerkt. Een stap naar nieuw perspectief krijg je door de module ‘Participatie Interventie’ te volgen. Tijdens deze begeleiding staan jouw situatie en behoeften centraal. Je wordt ondersteund en gestimuleerd om structuur aan te brengen, je vertrouwen te laten groeien en ideeën te krijgen voor de toekomst.

De volgende onderdelen kunnen aan bod komen binnen deze begeleiding:

 • Leren omgaan met stress, het oplossen van stressvolle situaties en het vergroten van je weerbaarheid.
 • Aanbrengen van structuur in je dag en weekprogramma en het creëren van ritme.
 • Terugvinden van het geloof in eigen kunnen.
 • De wens en motivatie krijgen om doelen na te streven.
 • Verbeteren van je communicatie en je presentatie.
 • Het oefenen van de sociale vaardigheden.
 • Nagaan welke activiteiten je kunt ondernemen (o.a. hobby’s, sociale contacten, bewegen).
 • Leren om haalbare doelen te stellen (verbeteren van je dag-nacht ritme, meer bewegen, gezonde voeding, administratie afhandelen en contacten leggen met organisaties en instanties).
 • Begeleiden bij het deelnemen aan activiteiten binnen en buiten het eigen sociale netwerk.
 • Nadenken over en verkennen van vrijwilligersactiviteiten.

De bovenstaande onderdelen hebben als doel je te helpen om deel uit te gaan maken van een buitenshuis netwerk, waardoor het sociale isolement kan worden doorbroken en je zicht krijgt op maatschappelijke deelname. Door middel van deze interventie zul je, stap voor stap, activiteiten oppakken die raakvlakken hebben met werk.

BEVORDEREN MAATSCHAPPELIJKE DEELNAME

Nadat je de eerste stappen hebt gezet bij het onderdeel ‘Participatie interventie’, zal de focus verschuiven naar de maatschappelijke deelname. De stap naar betaald werk is nog een te grote stap, maar de eerste voorzichtige opbouw van de fysieke en psychische belastbaarheid in relatie tot activiteiten de gerelateerd zijn aan werk kan nu van start gaan. Deze activiteiten hebben veelal te maken met vaardigheden die ook in de werksetting van waarde zijn.

 • Verder vergroten van je zelfbeeld, zelfvertrouwen en motivatie.
 • In kaart brengen van je draagkracht en je draaglast.
 • Bepalen van je wensen en grenzen en deze leren uiten (assertiviteit).
 • Onderzoeken van passende mogelijkheden om te starten in vrijwilligerswerk of dagbesteding.
 • Ondernemen van groepsactiviteiten om zo sociale interactie en praktisch vaardigheden te oefenen.

Het doel van voorgaande activiteiten is om jouw persoonlijke effectiviteit te verbeteren, om vervolgens op zoek te gaan naar nieuwe contactmogelijkheden en passende activiteiten. Hierdoor zal de stap naar betaald werk kleiner worden.

Na deze module is het mogelijk om door te stromen naar een ‘Werkfit Maken’ traject waarbij je concreter gaat nadenken over (betaald) werk.

Meer informatie

Ontvang je een Wajong, ZW of Arbeidsongeschiktheidsuitkering van het UWV? Kun je wel een steun in de rug gebruiken? Sta je nog ver van de arbeidsmarkt af maar wil je in actie komen? Neem dan vrijblijvend contact op!