Trainingen

MENS & WERK

Octopas coaching & training verzorgt verschillende praktijkgerichte trainingen en cursussen die allemaal liggen op het gebied van mens en (nieuw)werk. Denk vooral aan specifieke trainingen op de gebieden persoonlijke- en loopbaanontwikkeling, zoals: profilering, presentatie, communicatie, solliciteren en/of LinkedIn.

DE PERSOON EN ZIJN LOOPBAAN

Bij al mijn training worden de deelnemers begeleid bij het verkrijgen van zelfinzicht, kennis en extra vaardigheden. Door de aanvullende kennis en het oefenen van vaardigheden groeit het zelfvertrouwen en de overtuiging het geleerde ook in de praktijk te kunnen brengen: in woord, schrift en/of online. Dit leidt uiteindelijk tot een werknemer die beter en met meer plezier zijn werk verricht of in staat is om kansen te benutten op de arbeidsmarkt. Dit vergroot de kans op een goede uitkomst voor zowel uw organisatie als de medewerker.

Kenmerkend voor Octopas coaching & training is dat er gewerkt wordt met unieke materialen en hand-outs. Wij combineren daarnaast de groepsbijeenkomsten met individuele ondersteuning. Dit brengt een aantoonbare meerwaarde met zich mee en maakt het effect van de training duurzaam.

DOELEN EN RESULTATEN VAN DE TRAININGEN

  • Meer inzicht in eigen competenties en mogelijkheden
  • Bekendheid met de bronnen van vacatures
  • Inspiratie en motivatie om op weg te gaan naar een nieuwe loopbaan
  • Een pakkend curriculum vitae en een aansprekende sollicitatiebrief
  • Kennis over hoe bedrijven, organisaties en personen benaderd kunnen worden
  • Bekendheid met en inzien van het belang en de mogelijkheden van (sociale) netwerken
  • Een betere presentatie bij netwerk- en sollicitatiegesprekken
  • Vaardigheden om met meer zelfvertrouwen gericht actie te ondernemen op de arbeidsmarkt
Meer informatie 

Neem gerust contact op voor een verdere kennismaking of om te bespreken wat wij voor u of uw medewerker kunnen betekenen. De onderstaande pagina’s verschaffen aanvullende informatie over de verschillende trainingsmogelijkheden. Op deze manier kunt u zich alvast een beeld vormen van het aanbod.k