Re-integratie

Van een UWV-uitkering naar werk

Door werkdruk of ziekte kun je te maken krijgen met situaties waarbij je moet terugkeren in je functie of op zoek moet gaan naar nieuw werk. Hierbij heb je ondersteuning nodig. Ontvang jij een Ziektewetuitkering of een Arbeidsongeschiktheidsuitkering van het UWV (WGA-, WIA-, WAO-, Wajong- of WAZ-uitkering)? Dan bestaat er een mogelijkheid dat ik je ga begeleiden bij het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt of het vinden van een nieuwe baan. Ben jij gemotiveerd om terug te keren op de arbeidsmarkt en kun je wel wat steun gebruiken bij het vinden en krijgen van een passende dienstbetrekking of het starten van een eigen onderneming? Dan geef ik jou graag de steun die je nodig hebt!

Een re-integratietraject

Bij een re-integratietraject sta jij als persoon centraal. Met de ontstaansgeschiedenis van jouw uitval en functioneren in het achterhoofd gaan we aan de slag om je weer volledig klaar te stomen voor de arbeidsmarkt. We werken aan het vergroten van je zelfkennis, het vinden van een nieuwe manier van werken, het omgaan met lastige situaties en het toewerken naar een nieuw perspectief. We denken samen na over je persoonlijke (werk)profiel, welke mogelijkheden voor jou wenselijk en haalbaar zijn en hoe je herhaling van uitval kunt voorkomen.

Het begeleidingstraject heeft verschillende fasen en voor elke fase is er een eigen hand-out, waarin de essentiële zaken die in de coachsessies aan bod komen zijn terug te vinden. Het grote voordeel is dus dat je ook in de toekomst een naslagwerk met aanvullende informatie, voorbeelden en praktische tips ter beschikking hebt. Ik zal je ondersteunen bij het verkrijgen van inzicht in je eigen situatie, het stellen van reële doelen en het oefenen van praktische vaardigheden. Je krijgt passende handvatten voor de terugkeer naar de werkplek of voor het vinden van een nieuwe passende baan. Daarbij wordt rekening gehouden met reeds bestaande adviezen van bijvoorbeeld de bedrijfs- of verzekeringsarts, je eigen wensen en de duur en omvang van het re-integratietraject.

Een re-integratietraject bij Octopas coaching & training is bestemd voor personen die daadwerkelijk inzicht willen krijgen in zichzelf en gemotiveerd zijn om actief met hun persoonlijke vraagstuk aan de slag te gaan en (op termijn) aan het werk willen. In overleg bepalen we de richting van het traject, het aantal sessies en de frequentie daarvan. Het eerste kennismakingsgesprek is vrijblijvend.

‘WERKFIT MAKEN’ en ‘NAAR WERK’

Octopas heeft raamovereenkomsten (inkoopkader 2016 – 2020) gesloten met het UWV ten aanzien van individuele re-integratie, waardoor een re-integratietraject in veel gevallen in aanmerking komt voor vergoeding. Er wordt door het UWV een tweedeling gemaakt in het type dienstverlening, namelijk enerzijds het ‘WERKFIT’ maken en anderzijds het op zoek gaan ‘NAAR WERK’. Het ‘WERKFIT’ traject is de voorbereiding op je terugkeer naar werk en wordt ingezet als je een grotere afstand tot de arbeidsmarkt hebt. Heb je deze fase al achter je gelaten en ben je inmiddels toe aan de stap naar betaald werk? Dan wordt de dienstverlening ‘NAAR WERK’ ingezet.

Wil je meer weten?
Lees hieronder dan uitgebreider over de twee soorten dienstverlening.

Ondersteuning bij het ‘Werkfit maken’

Deze dienst richt zich op het zodanig begeleiden van jou als cliënt dat je weer ruimte ervaart en zelfvertrouwen krijgt om aan het werk te gaan. Het doel is een realistisch beeld krijgen van je persoon en je mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Je moet je weer met aandacht en inzet kunnen gaan richten op je terugkeer in het arbeidsproces.

Dit onderdeel van het traject bestaat veelal uit twee hoofdactiviteiten:

Verbeteren van je persoonlijke effectiviteit
In beeld brengen van je arbeidsmarktpositie

Het resultaat van ‘WERKFIT MAKEN’ moet voor het UWV zijn: ‘het hervatten van werk is weer mogelijk’. Het re-integreren naar werk (de volgende dienstverlening) kan in dit geval dan ook van start gaan.

De maximale duur van de begeleiding is in het geval van een Arbeidsongeschiktheidsuitkering 18 maanden en bij een Ziektewetuitkering 6 maanden. Het aantal uren dienstverlening is in beide gevallen maximaal 40 uur.

Ondersteuning bij de re-integratie ‘Naar werk’ 

Deze dienstverlening concentreert zich op het toerusten en versterken van jezelf, zodat je je werk op een duurzame wijze kunt hervatten. Ik ondersteun je bij het hervatten van werk en het aan het werk blijven binnen een reguliere dienstbetrekking of als zelfstandig ondernemer. Er is sprake van een succesvol traject als je weer 3 maanden aaneengesloten aan het werk bent. Ik ondersteun je bij je zoektocht en het krijgen en behouden van nieuw werk of het opzetten van je eigen onderneming.

De re-integratieactiviteiten en thema’s die aan bod kunnen komen:

 • vergroten van je zelfkennis
 • krijgen van een realistisch beeld van de mogelijkheden op de arbeidsmarkt
 • opstellen van een persoonlijk werkprofiel en wensbepaling
 • verkennen van sectoren, branches en beroepen
 • opstellen van een sterk en aantrekkelijk CV
 • plaatsen van je CV op vacaturesites
 • leren netwerken (met LinkedIn)
 • oriënteren op de arbeidsmarkt
 • schrijven van een aansprekende sollicitatiebrief
 • leren effectief te communiceren en presenteren
 • voorbereiden op een sollicitatiegesprek
 • voeren van een arbeidsvoorwaardengesprek
 • coaching on demand: nazorg en begeleiden bij de eerste periode van werkhervatting

De maximale duur van de begeleiding is bij een Arbeidsongeschiktheidsuitkering 9 maanden en bij een Ziektewetuitkering 6 maanden. Het aantal uren dienstverlening bedraagt maximaal 25 uur.

Tot slot 

Afhankelijk van jouw situatie wordt bepaald welke van de bovenstaande diensten (‘WERKFIT MAKEN’ of ‘NAAR WERK’) wordt ingezet en welke re-integratieactiviteiten daarbij aan bod komen om het gewenste resultaat te behalen. Over de intensiteit van de afspraken en de te ondernemen activiteiten overleggen we samen. Dit is afhankelijk van je persoon, motivatie en belastbaarheid. De begeleiding is voornamelijk één-op-één.

Omdat het UWV mij als dienstverlener evalueert op prestaties wil ik graag werken met mensen die hun (werk)leven daadwerkelijk willen verbeteren en gemotiveerd zijn om met dit traject aan de slag te gaan. Graag help ik je om je zelfkennis uit te breiden, je doelen in kaart te brengen en deze met behulp van mijn ondersteuning ook daadwerkelijk te bereiken. Besef ook dat we mogelijk niet alle zaken volledig oplossen of helder krijgen, maar weet dat ik actief met je mee denk en handvatten aanreik waar mogelijk. Hierdoor worden lastige zaken beheersbaar, wordt zelfkennis vergroot, hoop geactiveerd en krijg je weer ruimte en focus om je te gaan richten op je toekomst en werkhervatting.

Samenwerking

De dienstverlening van Octopas coaching & training wordt door het UWV en de klanten van het UWV op waarde geschat. Hierdoor nam het aantal aanmeldingen sterk toe. Dit is dan ook de reden geweest om een samenwerking aan te gaan met collega-coaches die zich aansluiten bij de waarden en manier van werken van Octopas coaching & training. Er wordt samengewerkt met ervaren loopbaanpsychologen en loopbaancoaches die een HBO- of WO-achtergrond hebben, aangevuld met de nodige beroepsopleidingen. Naast een degelijke opleiding hebben zij ook de nodige levens- en werkervaring. Ook zij vinden het belangrijk dat jouw traject succesvol verloopt en dat je werk vindt dat goed bij je past. Octopas coaching & training behaalt goede resultaten als het gaat om klanttevredenheid. Daarnaast bereiken we ook hoge plaatsingspercentages van klanten in een nieuwe baan. Deze resultaten behalen wij door met oprechte aandacht en betrokkenheid te werken, waarbij wij onze klant met zijn specifieke vraagstukken in zowel privé- als werksituaties centraal stellen. Wij geloven in een persoonlijke aanpak, waar we niet alleen kijken naar je opleiding en werkervaring. Er is aandacht voor aanvullend herstel en voor wie jij als persoon bent. Zo verkennen we je levensloop, persoonlijkheid, kwaliteiten, wat je dromen zijn en wat voor jou belangrijk is in je leven. We kijken ook naar jouw huidige situatie: wat is er reeds aanwezig aan kennis en vaardigheden? Waar liggen je ontwikkelpunten? En wat is realistisch, kijkend naar jezelf en de arbeidsmarkt? Vervolgens gaan we op basis van die antwoorden samen op zoek naar het werk dat hierop aansluit en zetten we de stappen die de kans vergroten dat je de baan vindt die bij je past. Het uiteindelijke doel van het begeleidingstraject is een duurzame terugkeer in een passende functie en werkomgeving. Een re-integratietraject bij Octopas coaching & training is bestemd voor personen die daadwerkelijk inzicht willen krijgen in zichzelf en gemotiveerd zijn om actief met hun persoonlijke vraagstuk aan de slag te gaan.

Maak kennis met de coaches van Octopas coaching & training:

Maarten Stoffers

Maarten (1962) is van oorsprong werktuigkundig ingenieur en milieukundige. Tijdens zijn werk als stafmedewerker/docent bij een internationaal managementinstituut in Thailand nam hij de ruimte voor een grondige reflectie op zijn leven en werkelijke ambities. Voorgaande leidde tot een loopbaanswitch: sinds 1995 werkt hij als coach en trainer. Hij volgde daartoe verschillende opleidingen en werkte voor uiteenlopende organisaties. Veel ervaring heeft hij met de begeleiding van hoger opgeleiden binnen de zorg, techniek en ICT. Daarnaast heeft hij veel opdrachten uitgevoerd binnen de overheid, management development, financieel-juridische dienstverlening, apothekers, onderwijs en MKB.

Gebieden waarop hij individuen, groepen en teams begeleidt zijn o.a. persoonlijke effectiviteit, zelfinzicht, levensdoelen, loopbaanvragen, presenteren, solliciteren, gesprekstechnieken, teamsamenwerking en leidinggeven.
Maarten is gespecialiseerd in de wisselwerking tussen team en individu: goed en prettig (samen-)werken kunnen prima samengaan wanneer iedereen zo veel mogelijk zichzelf kan en mag zijn, ieders kwaliteiten goed worden benut, er sprake is van open communicatie en wanneer resultaatgerichtheid en persoonlijke ontwikkeling aan elkaar worden gekoppeld.

Jezelf kunnen zijn vraagt zelfinzicht. In de begeleiding wordt hieraan dan ook veel aandacht besteed.
Zijn doel is om klanten op zo’n manier te ondersteunen dat zij goed en met plezier kunnen werken. Hij wil ook jou graag helpen om een plek te vinden waar jij dat kunt realiseren.
Maarten spreekt regelmatig af op zijn eigen coachlocatie en doet veel aan wandelcoaching. Voor meer informatie over Maarten en zijn achtergrond kun je terecht op zijn website:
www.maartenstoffers.nl of op https://www.linkedin.com/in/maartenstoffers

LEIDEN – MAARTEN STOFFERS

Arjan Bentsink

Arjan (1971) is zijn loopbaan gestart in de techniek. Hij heeft gewerkt in diverse leidinggevende en uitvoerende functies in technische- en productie bedrijven.
Na ruim tien jaar heeft hij de bewuste keuze gemaakt om zijn loopbaanpad te verleggen en is hij Arbeids- en Organisatiepsychologie gaan studeren aan de Open Universiteit. Deze studie combineerde hij met de zorg voor zijn kinderen. Sinds 2009 werkt Arjan als zelfstandig psycholoog op het snijvlak van mens en werk.

Arjan hanteert een persoonsgerichte, nuchtere en praktische aanpak. Goede begeleiding is naar zijn idee psycho- “logisch”. Met behulp van diverse concrete en individueel afgestemde methodieken komen cliënten tot inzichten en echte veranderingen.
Zijn doel is om mensen optimaal te ondersteunen op weg naar een passende loopbaan.
Met plezier helpt hij ook jou om een passende werkplek te vinden waar jij goed tot je recht komt.

Arjan werkt vanuit zijn eigen praktijk in Winterswijk. In overleg bestaat er de mogelijkheid om op andere locaties in de regio Achterhoek/Twente af te spreken.

Voor meer informatie over Arjan en zijn achtergrond kun je terecht op zijn website:

https://www.psychopraktisch.nl/ of op https://www.linkedin.com/in/arjan-bentsink/

 

WINTERSWIJK – ARJAN BENTSINK

Meer informatie
Ontvang je een ZW of Arbeidsongeschiktheidsuitkering van het UWV? Wil je terug naar werk en kun je hierbij een steun in de rug goed gebruiken? Neem dan vrijblijvend contact op!

Copyrights ©2020 – Octopas.nl