Tarieven

Kosten begeleiding en training

Graag geef ik duidelijkheid over mijn tarieven. Onderstaande tarieven zijn inclusief voorbereiding, tussentijdse ondersteuning en nazorg. Bij de individuele begeleiding werk ik met sessies van 1,5 uur. ZZP’ers betalen het particuliere tarief. De vermelde bedragen zijn voor particulieren klanten inclusief btw en voor organisaties exclusief btw. Kijk zeker ook bij het onderdeel vergoedingen voor de mogelijkheid om de kosten van begeleiding. Neem bij vragen gerust contact op.

Telefonische kennismaking
Een ieder : kosteloos en vrijblijvend
(maximaal 30 minuten)

Re-integratie UWV
Werkfit maken : vergoeding door het UWV
Naar werk : vergoeding door het UWV

Loopbaancoaching
Organisatie : € 125 per uur (excl. btw.) *
Particulier : € 125,- voor een sessie van 90 minuten

Persoonlijke begeleiding | Therapie
Organisatie : € 125 per uur (excl. btw.) *
Particulier : € 125,- (incl. btw.)
voor een sessie van 90 minuten

Outplacement | Transitietraject
Organisatie : Minimaal € 2500,- (excl. btw.) *
 

Trainingen
Organisatie: minimaal € 650 per dagdeel
Particulieren : € 100,- per uur (incl. btw.)
Één-op-één begeleiding inclusief materialen

* De kosten zijn afhankelijk van de omvang en de complexiteit van de vraagstellingen, de in te zetten instrumenten en het beschikbare budget.

Onderzoeken | Testen

Hieronder vind je de prijzen van de verschillende testen die ik kan aanbieden. Er zijn twee mogelijkheden. Allereerst is er de mogelijkheid om ‘binnen een traject’ gebruik te maken van een specifieke vragenlijst of test. Naast de eventuele kosten van de gesprekken breng ik daarnaast de kosten zoals hieronder vermeld in rekening. In veel trajecten betaald door de opdrachtgever zijn de testen die ik je aanbied al in de trajectprijs verrekend. ‘Los’ betekent dat je deze vragenlijst of test graag wilt laten afnemen en verder geen begeleiding nodig hebt. In dat geval bevat het pakket een telefonische intake, online vragenlijsten, standaard rapportage en bespreking van de resultaten.

Voor de hier volgende vragenlijsten en testen bereken ik binnen een traject
€ 125,- en los € 350,- inclusief bespreking (2 uur) en rapportage:

 • GOLDEN personality type profiler (GPTP)
 • SOSIE 2ND generation persoonlijkheidsvragenlijst
 • Personality For Professionals Inventory (PFPI)
 • Werkgerelateerde Persoonlijkheidsvragenlijst (WPV)
 • Loopbaanscreener

Voor de onderstaande vragenlijsten en testen bereken ik binnen een traject € 75,- en los € 250,-. Dit laatste is inclusief bespreking (1.5 uur) en rapportage:

 • WATSON-GLASER /RANRA kritisch denken test (WGR)
 • Loopbaan Inzicht Vragenlijst (LIV)
 • Testlokaal Beroepskeuzetest

tarieven-2

Voor onderstaande vragenlijsten variëren de kosten en zijn de prijzen op aanvraag. Als indicatie is de prijs binnen een traject tussen de € 25,- en € 50,- en in het geval het gaat om losse afname met bespreking en rapportage gaat het om bedragen tussen de € 150,- en € 250,-.

 • Vragenlijst Arbeid en Re-integratie (VAR2)
 • Vierdimensionale Klachtenlijst (4DKL)
 • Symptom Checklist (SCL-90)
 • Utrechtse Coping Lijst (UCL)
 • Utrechtse Burnout Schaal (UBOS)
 • Resilience Scale (RS-NL)
 • Prestatiemotivatietest (PMT)
Meer informatie

Neem dan vrijblijvend contact op.

Copyrights ©2016 - Octopas.nl