Wie ben ik ?

Persoonlijkheid – Waarden – Motivatie

Deze groep kan worden getypeerd als de persoonlijkheidsvragenlijsten. Door een vragenlijst in te vullen die gericht is op het in kaart brengen van je persoonlijkheid, waarden en motivatie, krijg je op een efficiënte en snelle manier inzicht in hoe je tegen jezelf aankijkt, handelt en de manier waarop je in het leven staat.

Zelfkennis als basis

Persoonlijkheidstrekken hebben een genetische basis en zijn zeer stabiel over de tijd. De persoonlijkheid is het geheel van de persoonlijke en gebruikelijke gedragingen (cognities, emoties en acties). Persoonlijkheidstrekken zijn door hun stabiliteit goede voorspellers van gedrag en prestaties in de (toekomstige) arbeidscontext.

Meer zicht op jouw persoonlijkheid is nuttig en relevant om begrip te krijgen van je kwaliteiten (potentieel) en je aandachtspunten (verbetermogelijkheden). Op basis van deze inzichten wordt het makkelijker om jezelf te presenteren en gericht veranderingen door te voeren. Vanuit zelfkennis kun je betere beslissingen nemen en gerichter je koers bepalen.

Met vragenlijsten gericht op jouw normen, waarden en motivatie krijg je meer inzicht in wat je beweegt om dingen te doen en wat je belangrijk vindt in je leven. Wanneer je je inzet voor wat je belangrijk vindt, is het makkelijker om ook in de lastige situaties door te kunnen zetten. Meer zicht op jouw waarden helpt bij het leren kennen van je intrinsieke motivatie. Aan de hand van de uitslagen gaan we samen na of deze waarden ook aansluiten bij het werk dat je uitvoert en de omgeving waarin je werkt. De uitslag kan ook gebruikt worden om een nieuwe en passende loopbaankoers uit te stippelen.

De vragenlijsten waarmee ik werk en waarvoor ik gecertificeerd ben zijn de volgende:
GOLDEN PERSONALITY TYPE PROFILER (GPTP)
SOSIE 2ND GENERATION PERSOONLIJKHEIDSVRAGENLIJST
PERSONALITY FOR PROFESSIONALS INVENTORY (PfPI)
WERKGERELATEERDE PERSOONLIJKHEIDSVRAGENLIJST (WPV)

* Klik om open te vouwen 

Meer informatie

Als je wilt weten of Octopas coaching & training in jouw specifieke situatie iets kan betekenen, neem dan vrijblijvend contact op voor een verdere kennismaking.

Copyrights ©2020 – Octopas.nl