Vergoedingen

Subsidies – Vergoedings
mogelijkheden

Mijn werkterrein is breed en ook het aantal certificeringen en registraties waarover ik beschik is uitgebreid. Er zijn om die reden tal van mogelijkheden om een traject bij mij voor vergoeding in aanmerking te laten komen. Hieronder vind je een overzicht van de vergoedingsmogelijkheden voor achtereenvolgens: (loopbaan)coaching, outplacement, re-integratie, therapie en training. Omdat regelingen veranderen kunnen aan de informatie op deze pagina geen rechten worden ontleend. Informeer daarom goed of de beschreven regelingen ook daadwerkelijk op jou van toepassing zijn voordat je een traject start.   

Loopbaancoaching

Coaching wordt doorgaans niet vergoed via de zorgverzekering. Als loopbaancoach ben ik, naast eerder genoemde beroepsverenigingen, lid van het CMI (Register van loopbaanadviseurs lid 695) en het NOLOC (de Nederlandse Vereniging van Loopbaancoaches lid 4065). Werkgevers zijn veelal wel bereid om de kosten van coaching te vergoeden. Werkgevers hebben er immers veel belang bij dat hun werknemers met voldoening inzetbaar zijn en blijven. Er zijn diverse vergoedingsmogelijkheden. Informeer bij personeelszaken, arbodienst of de bedrijfsarts naar de opties. De onderstaande mogelijkheden kunnen op jouw persoon en situatie van toepassing zijn en zijn daarmee het verkennen waard:

Mogelijkheden vanuit je CAO

Een CAO is in veel gevallen een flink boekwerk, maar het opgeven van zoektermen brengt je al snel naar eventuele vergoedingsmogelijkheden. De hoogte van het individuele ontwikkelingsbudget hangt in veel gevallen af van de duur en omvang van je dienstverband.

Werkzaam als docent?

In de CAO is een vergoeding geregeld van € 500,- per jaar.

Werkzaam in een ziekenhuis?

Dan heb je op basis van de CAO Ziekenhuizen eens in de 5 jaar recht op vergoeding van een loopbaantraject.

Kijk in jouw COA wat de mogelijkheden zijn.

 

Vergoeding door de werkgever

Dan heb je op basis van de CAO Zie Werkgevers zijn vaak bereid coachingstrajecten te vergoeden. Redenen hiervoor zijn: goed werkgeverschap, verhoging arbeidsproductiviteit, verzuimpreventie, dreigende arbeidsongeschiktheid en snelle re-integratie na ziekte. Als je probleem gedeeltelijk werkgerelateerd is, informeer dan bij je werkgever naar de mogelijkheden. Ik heb een informatiesheet voor werkgevers over coaching en outplacement. Je kunt dit bij mij opvragen en bespreken met je werkgever.

Vergoeding door belastingdienst

Kosten voor coaching, loopbaanbegeleiding en training zijn vaak, inclusief BTW, aftrekbaar van je belasting als “scholingskosten”. Als particulier kun je de kosten (incl. BTW) als scholingskosten aftrekken, mits het doel het verkrijgen van een (nieuwe) baan is of het op peil houden van of verbeteren van kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor het behouden van inkomen uit arbeid. Er moet voor de aftrekbaarheid dus altijd een verband bestaan met inkomstenverwerving.  Daarnaast kan je eventueel de kosten als bijzondere ziektekosten bij de belastingaangifte opvoeren. De belastingdienst hanteert een drempel van € 500. De kosten boven deze € 500 zijn tot een maximum van € 15.000 aftrekbaar. Lees meer over de fiscale voordelen op de website van de of de Belastingdienst of neem contact op met de BelastingTelefoon: 0800 – 0543

A+O Fonds en O&O Fonds (Opleidings- en ontwikkelfonds)

Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen dragen financieel bij aan de scholing van werknemers in hun branche. Werkgevers en werknemers kunnen een beroep doen op de middelen die de O&O-fondsen beheren. Kijk daarom of jouw werkgever of branche aangesloten is bij een opleidings- en ontwikkelfonds om te zien of een vergoeding voor persoonlijke ontwikkeling gericht op je loopbaan mogelijk is.

Werkzaam bij de overheid?

Voor ambtenaren is er bijvoorbeeld een loopbaanbudget van €1500,- beschikbaar vanuit het A+O fonds Rijk beschikbaar dat ze bij mij (als CMI gecertificeerde loopbaancoach) kunnen besteden.

Werkzaam bij een woningcorporatie?

Elke medewerker van een woningcorporatie heeft een individueel loopbaanontwikkelingsbudget (ILOB). Dit budget kun je inzetten voor opleidingen, cursussen of training gericht op een andere of hogere functie, binnen of buiten de branche. Ook loopbaanadvies en individuele coaching behoren tot de mogelijkheden. Je maakt je keuze zelf, zolang deze maar bijdraagt aan de ontwikkeling van je loopbaan.

 

Outplacement | Transitiebudget

In het kader van re-integratie en outplacement zijn werkgevers veelal verplicht om te zorgen voor een goede begeleiding van Werk naar Werk. Bij een ontslag krijg je in dat geval een financiële vergoeding. Dit heet de transitievergoeding. Voorwaarde is dat je 2 jaar of langer in dienst bent geweest. Dit geldt voor zowel vaste als tijdelijke werknemers. Je kunt de transitievergoeding bijvoorbeeld gebruiken voor loopbaancoaching/scholing om de overstap naar een andere baan makkelijker te maken.

Persoonlijke begeleiding | Therapie

Ik sta ondanks mijn Universitaire studie psychologie niet geregistreerd in het Register Beroepen in de Individuele Gezondsheidszorg (BIG-register). Dit omdat ik mij wil concentreren op mijn klanten en werkzaamheden en niet overgeleverd wil zijn aan instellingen of zorgverzekeraars met bijbehorende (tijds)eisen. Dit maakt wel dat mijn dienstverlening niet voor vergoeding vanuit de zorgverzekering in aanmerking komt (psychologische zorg GGZ). Echter, er is daardoor ook geen doorverwijzing van een huisarts nodig.

Ik ben wel erkend door de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG register nummer 7411156766) en daarbij lid van de Vakgroep voor Psychosociaal en Maatschappelijk Werk (VPMW). Dit maakt het in veel gevallen mogelijk dat jouw zorgverzekeraars vanuit de aanvullende zorgverzekering wel een gedeeltelijke vergoeding verstrekt voor de kosten van therapeutische begeleiding. Deze zorg wordt door zorgverzekeraars (deels) vergoed onder de noemer ‘counseling’, ‘psychosociale hulpverlening’ of ‘alternatieve behandelwijze’. Deze vergoeding gaat niet ten koste van het eigen risico.

Ieder jaar veranderen er regels omtrent de vergoeding van begeleiding. Om deze reden raad ik je aan om je polisvoorwaarden te raadplegen en/of informatie in te winnen bij je zorgverzekeraar. Een snelle indicatie voor vergoedingen voor psychosociale therapie kun je vinden op de volgende twee pagina’s:

Omdat ik niet wil dat je voor financiële verrassingen komt te staan raad ik je aan om je zorgverzekering te vragen of zorgcode 24500 dan wel zorgcode24504 vergoed wordt. In het gesprek met je zorgverzekeraar kunnen de volgende lidnummers van mijn persoon en praktijk ook van belang zijn:

  • AGB-code: nummer 90-039264
  • AGB-praktijkcode: nummer 90-017733
  • Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG): registernummer 7411156766
  • Vecozo-code: nummer 308879

Mocht je aanspraak willen maken op de hiervoor genoemde vergoeding, geef dit dan vooraf aan zodat ik op mijn factuur de juiste gegevens kan vermelden.

Re-integratie: vergoeding door UWV of gemeente

Ontvang jij een Ziektewetuitkering of een Arbeidsongeschiktheidsuitkering van het UWV (WGA-, WIA-, WAO-, Wajong- of WAZ-uitkering)? Dan bestaat er de mogelijkheid dat ik je ga begeleiden bij het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt of het vinden van een nieuwe baan. Meer informatie hierover kun je vinden op de website van het UWV. 

Ga bij je arbeidsdeskundige of re-integratiecoach van het UWV of de gemeente na of je in aanmerking komt voor een traject ‘WERKFIT MAKEN’ of ‘NAAR WERK’.

Trainingen

Particulieren kunnen proberen om de kosten van een training bij hun werkgever in te dienen. Voor bedrijven en organisaties zijn de kosten van trainingen aftrekbaar van de belasting of kunnen zelfs in aanmerking komen voor volledige dan wel gedeeltelijke subsidie. Ik werk samen met een organisatie die u (veelal kosteloos) begeleidt.

Speciaal tarief

Heb je een beperkt inkomen of ben je afhankelijk van een uitkering waarbij vergoeding door het UWV of de gemeente niet van toepassing is? Na overleg kun je in aanmerking komen voor een bijzonder (laag) tarief.

NB. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Informeer, afhankelijk van je situatie en het traject, bij je belastingadviseur, de belastingdienst, je werkgever of zorgverzekering over de vergoedingsmogelijkheden.

Meer informatie
Neem dan vrijblijvend contact op.

Copyrights ©2018 – Octopas.nl