Ontwikkeladvies 45+

KOSTELOOS ADVIES OVER HET VERVOLG VAN JE LOOPBAAN

Ben je 45 jaar of ouder en minstens 12 uur per week werkzaam in loondienst of als zelfstandige? Wil je weten hoe je werken leuk kunt houden? Of vraag je je af wat voor soort werk je in de komende jaren kunt gaan doen? Lijkt het je waardevol om te reflecteren op je eigen persoon en je toekomstige loopbaan? Dan kom je kosteloos in aanmerking voor een ontwikkeladviestraject van 3 gesprekken van 1,5 uur waarbij je, met ondersteuning van mij als loopbaancoach, aan de slag gaat met het vervolg van jouw loopbaan.

Voor wie?

De arbeidsmarkt, het type werk en de manier van werken zijn sterk aan het veranderen door de technologische ontwikkelingen en de toenemende flexibilisering. Banen veranderen en verdwijnen, maar er ontstaan ook nieuwe banen. Omdat ook de AOW-leeftijd stijgt, wordt er van ons verwacht dat wij langer aan het werk blijven.

Vijfenveertigplussers hebben vaak door de snelheid van genoemde veranderingen een beperkt zicht op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de impact daarvan op hun huidige functie en loopbaanperspectief. Daardoor bestaat de kans dat zij niet tijdig inspelen op de veranderingen en te laat bijsturen daar waar nodig en/of gewenst is. Langdurige werkloosheid, overbelasting of ontevredenheid over het werk zijn dan mogelijke gevolgen. Voorkomen is hier beter dan genezen. Sta op tijd stil bij je huidige situatie, je loopbaanwensen en de daarbij passende mogelijkheden.

Aangezien ik zowel CMI-gecertificeerd als Noloc-erkend ben, voldoe ik aan alle opleidings- en ervaringseisen op arbeidsinzetbaarheidsgebied. Ik kan iedereen die werkzaam is en 45 jaar of ouder is dan ook kosteloos een ontwikkeladviestraject aanbieden in het kader van een landelijke regeling!

Wat levert het op?

Het doel van het Ontwikkeladvies is om je de regie over je eigen loopbaan te geven. Het traject stelt je in staat om met mijn ondersteuning een beter beeld te krijgen van je ‘arbeidsmarkt-fitheid’. Dit maakt dat jouw bewustwording op tijd kan starten. Je gaat actief en weloverwogen nadenken over jezelf, je (loopbaan)wensen en je werktoekomst. Dit maakt dat je op tijd de regie over je loopbaan neemt. Zo kun je bijvoorbeeld tot de conclusie komen dat het volgen van een opleiding waardevol kan zijn of juist een gerichte loopbaanswitch het overwegen waard is. Het Ontwikkeladvies is een soort ‘APK van je loopbaan’. Het geeft inzicht in het perspectief van je huidige werk, je werkgerelateerde persoonlijkheid, competenties en toekomstige loopbaanmogelijkheden.

De inzichten vertaal je naar een persoonlijk ontwikkelplan waarin je beschrijft welke acties je gaat ondernemen om je werkmogelijkheden voor de toekomst te vergroten. Waar nodig geef ik je aanvullende informatie, tips en adviezen. Het ontwikkeladvies biedt je zo de mogelijkheid om op een plezierige manier werkend richting je pensioen te gaan.

Hoe gaan we te werk?

Bij het Ontwikkeladvies voeren wij 3 gesprekken van 1,5 uur, waarbij er persoonlijke en werkgerelateerde onderwerpen aan bod komen. Ook (wetenschappelijke) vragenlijsten en hand-outs over voor jou relevante onderwerpen worden je aangeboden. Over de financiële afhandeling van het traject hoef jij je geen zorgen te maken. Ik verzorg namelijk de subsidieaanvraag. Er worden bij jou geen kosten in rekening gebracht voor onze gesprekken, noch voor de ingezette instrumenten.

 

Hoe ziet een traject er mogelijk uit?

Het eerste telefonische contact: We bespreken telefonisch op hoofdlijnen je situatie en vraagstukken. Ik geef daarbij aan welke ondersteuning ik je kan bieden. Jij geeft op basis van deze informatie aan of ik de aangewezen persoon ben om je te begeleiden. Als dit het geval is stuur ik je per e-mail aanvullende informatie. Het gaat daarbij om een aantal documenten die je dient in te vullen om het traject voor subsidie in aanmerking te laten komen. Daarnaast stuur ik je een intakevragenlijst.

 

Sessie 1: Verkenning persoon & vraagstukken (1,5 uur)
We bespreken je huidige situatie, loopbaan en vraagstukken uitgebreider. Ook stellen we vast welke werkgerelateerde doelen je wenst te bereiken. We bespreken daarbij de ondersteuning die je wenst, en wat ik je daarbij kan bieden. De kans is groot dat ik je aan het einde van dit eerste gesprek informatie in de vorm van hand-outs en een werkgerelateerde persoonlijkheidsvragenlijst aanbied.

 

Sessie 2: Oriëntatie op je persoon in relatie tot je loopbaantoekomst (1,5 uur)
We bespreken de uitkomsten van de werkgerelateerde persoonlijkheidsvragenlijst in relatie tot jouw specifieke vraagstuk. Je zelfkennis wordt vergroot omdat je een beter beeld krijgt van je persoonlijkheid, talenten en competenties. Ook komen je arbeidsmarktpositie en de ontwikkelingsmogelijkheden aan bod. In veel situaties bied ik je na dit tweede gesprek een aanvullende vragenlijst aan, te weten een interessevragenlijst.

 

Sessie 3: Oriëntatie op je loopbaantoekomst (1,5 uur)
We spreken in dit gesprek uitgebreid over je loopbaantoekomst. We gaan samen na wat voor soort werk je de komende jaren wilt en kunt doen. Ook bespreken we welke mogelijkheden er voor jou zijn op de arbeidsmarkt. Als je een interessevragenlijst hebt ingevuld bespreken wij de uitkomsten. Deze geeft aanvullende inzichten t.a.v. je persoonlijke voorkeuren en interessegebieden.

 

De aangeboden informatie, opdrachten en de gesprekken geven je aanvullende persoonlijke inzichten en meer zicht op de actuele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. De voor jou relevante opties en/of obstakels worden besproken. Je krijgt als opdracht mee om de opgedane inzichten te vertalen naar een persoonlijk ontwikkelplan met daarin actiepunten voor de korte en langere termijn. Die de kans vergroten dat je (plezierig) aan het werk blijft. Dit plan en je vorderingen bespreken wij enkele weken na het traject telefonisch.

Tot slot

Het ontwikkeladviestraject is preventief, vergroot je bewustzijn en maakt dat je zelf de regie over je loopbaan neemt. Het vergroot daarnaast je kansen op de arbeidsmarkt. Om jouw traject voor subsidie in aanmerking te laten komen dien je het ontwikkelplan naar mij op te sturen en is het ook van belang dat je een kort door mij opgesteld gespreksverslag mede ondertekent.

Meer informatie?

Ben je werkzaam en 45 jaar of ouder? Spreekt mijn persoon en aanpak je aan? Dan is dit ontwikkeladvies iets voor jou! Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken. Geef daarbij aan dat je van deze landelijke regeling gebruik wilt maken. Gezien mijn volle agenda en het grote aantal aanmeldingen kan het voorkomen dat ik geen nieuwe trajecten kan aannemen.

Copyrights ©2019 – Octopas.nl