vergoedingen-test

Vergoedingen

Subsidies – Vergoedings
mogelijkheden

Mijn werkterrein is breed en ook het aantal certificeringen en registraties waarover ik beschik is uitgebreid. Er zijn om die reden tal van mogelijkheden om een traject bij mij voor vergoeding in aanmerking te laten komen. Hieronder vind je een overzicht van de vergoedingsmogelijkheden voor achtereenvolgens: (loopbaan)coaching, outplacement, re-integratie, therapie en training. Omdat regelingen veranderen kunnen aan de informatie op deze pagina geen rechten worden ontleend. Informeer daarom goed of de beschreven regelingen ook daadwerkelijk op jou van toepassing zijn voordat je een traject start.

Mogelijkheden vanuit je CAO

Een CAO is in veel gevallen een flink boekwerk, maar het opgeven van zoektermen brengt je al snel naar eventuele vergoedingsmogelijkheden. De hoogte van het individuele ontwikkelingsbudget hangt in veel gevallen af van de duur en omvang van je dienstverband.

Werkzaam als docent?
In de CAO is een vergoeding geregeld van € 500,- per jaar.

Werkzaam in een ziekenhuis?
Dan heb je op basis van de CAO Ziekenhuizen eens in de 5 jaar recht op vergoeding van een loopbaantraject.

Kijk in jouw COA wat de mogelijkheden zijn.

Vergoeding door de werkgever

Dan heb je op basis van de CAO Zie Werkgevers zijn vaak bereid coachingstrajecten te vergoeden. Redenen hiervoor zijn: goed werkgeverschap, verhoging arbeidsproductiviteit, verzuimpreventie, dreigende arbeidsongeschiktheid en snelle re-integratie na ziekte. Als je probleem gedeeltelijk werkgerelateerd is, informeer dan bij je werkgever naar de mogelijkheden. Ik heb een informatiesheet voor werkgevers over coaching en outplacement. Je kunt dit bij mij opvragen en bespreken met je werkgever.

Vergoeding door belastingdienst

Kosten voor coaching, loopbaanbegeleiding en training zijn vaak, inclusief BTW, aftrekbaar van je belasting als “scholingskosten”. Als particulier kun je de kosten (incl. BTW) als scholingskosten aftrekken, mits het doel het verkrijgen van een (nieuwe) baan is of het op peil houden van of verbeteren van kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor het behouden van inkomen uit arbeid. Er moet voor de aftrekbaarheid dus altijd een verband bestaan met inkomstenverwerving.  Daarnaast kan je eventueel de kosten als bijzondere ziektekosten bij de belastingaangifte opvoeren. De belastingdienst hanteert een drempel van € 500. De kosten boven deze € 500 zijn tot een maximum van € 15.000 aftrekbaar. Lees meer over de fiscale voordelen op de website van de of de Belastingdienst of neem contact op met de Belasting
Telefoon: 0800 – 0543

A+O Fonds en O&O Fonds (Opleidings- en ontwikkelfonds)

Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen dragen financieel bij aan de scholing van werknemers in hun branche. Werkgevers en werknemers kunnen een beroep doen op de middelen die de O&O-fondsen beheren. Kijk daarom of jouw werkgever of branche aangesloten is bij een opleidings- en ontwikkelfonds om te zien of een vergoeding voor persoonlijke ontwikkeling gericht op je loopbaan mogelijk is.

vergoedingen

Werkzaam bij de overheid?

Voor ambtenaren is er bijvoorbeeld een loopbaanbudget van €1500,- beschikbaar vanuit het A+O fonds Rijk beschikbaar dat ze bij mij (als CMI gecertificeerde loopbaancoach) kunnen besteden.

Werkzaam bij een woningcorporatie?

Elke medewerker van een woningcorporatie heeft een individueel loopbaanontwikkelingsbudget (ILOB). Dit budget kun je inzetten voor opleidingen, cursussen of training gericht op een andere of hogere functie, binnen of buiten de branche. Ook loopbaanadvies en individuele coaching behoren tot de mogelijkheden. Je maakt je keuze zelf, zolang deze maar bijdraagt aan de ontwikkeling van je loopbaan.

banner-medium-rectangle_flow-wep

Speciaal tarief

Heb je een beperkt inkomen of ben je afhankelijk van een uitkering waarbij vergoeding door het UWV of de gemeente niet van toepassing is? Na overleg kun je in aanmerking komen voor een bijzonder (laag) tarief.

NB. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Informeer, afhankelijk van je situatie en het traject, bij je belastingadviseur, de belastingdienst, je werkgever of zorgverzekering over de vergoedingsmogelijkheden.

Meer informatie
Neem dan vrijblijvend contact op.
Loopbaancoaching
Outplacement | Transitiebudget
Persoonlijke begeleiding | Therapie
Re-integratie: vergoeding door UWV of gemeente
Trainingen
Copyrights ©2016 - Octopas.nl