Disclaimer

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze website (waaronder teksten, illustraties, foto’s, logo’s, etc.) berusten bij Octopas coaching en training. Overname van informatie van deze site is alleen toegestaan met correcte bronvermelding én met schriftelijke toestemming van Octopas coaching en training. Deze toestemming is niet nodig in het geval van persoonlijk en niet commercieel gebruik.

Deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch kan Octopas coaching & training niet instaan voor de volledigheid en juistheid van deze website, noch voor het goed functioneren daarvan. De informatie vermeld op deze website is uitsluitend van algemene aard.

Aan deze website en/of de inhoud daarvan kan de gebruiker geen enkel recht ontlenen. Octopas training & coaching sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met de website.

Octopas training & coaching is vrij om de informatie op deze website, inclusief deze disclaimer, op elk moment zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.

Copyrights ©2016 - Octopas.nl